CsaládtörténetFigyelem! új ablakban nyílik meg.:    Istoricul familiei     Family history  

   A gyapjúfeldolgozás Kibéden   több mint két évszázaddal ezelőtt kezdődött, a “Középső malomban” amely vízimalomként működött. Azon a Kibéden, mely Orbán Balázs által lejegyzett írásban így jelenik meg: „Kibéd a Sóváradot követő első falu,  Marosszék legnagyobb (2500-főt meghaladó lakóssal) és legszebb faluja,…”      

  A Szilveszter család elődei közül az első teljes jogú malomtulajdonos Szilveszter György
„molnár-ezermester”volt , aki 1899-ben született Kibéden. Azelőtt Szilveszter Gergely, Szilveszter György édesapja csak bizonyos százalékot birtokolt a malomtulajdonból mivelhogy csak részvényes volt.  A malom az 1920-as években került Szilveszter György tulajdonába. A malmot kölcsönpénzből vásárolta meg és  1926-ban kezdett bele a felújításába. Sajnos 1932-ben, nagy tél lévén jegelés közben baleset érte Szilveszter Györgyöt, és belehalt sérüléseibe. A malom vezetését és fenntartását özv. Szilveszter Györgyné (született Bereczki Vilma 1903.) vette kézbe, hogy ne kerüljön idegen tulajdonba. Nagy nehézségek árán sikerült a malmot megtartani.

A vízi malmot a Kis-Küküllő vize működtette, vesszőgát segítségével lett felduzzasztva a víz és elterelve a malomcsatornába. A víz a malom közelében a deszkából készült vízcsatornába került, ahol zsiliprendszer segítségével volt szabályozva a vízmennyiség. A kezdetben alulcsapós vízkerék hajtotta meg a malmot. A vízkerék volt az a szerkezet, amely forgatása közben a vízi energiát mechanikai energiává alakította át. Az így nyert energiát a malomépület belsejébe egy tengely a gerendely továbbította a rászerelt fogaskerekekre, amit bélkeréknek neveztek.

a kép baloldalán a gyermek Bereczki Vilma látható

 
       A további áttételek segítségével az energia a malom őrlő szerkezetét meghajtó tengelyre került. A súrlódások csökkentése érdekében a csapágyakat vízzel, faggyúval és disznózsírral kenték.
      Az őrlés a malomházban zajlott, amely gerendavázas, deszkaborítású épület volt. Az őrlés műveletét malomkövek végezték. A garatból a gabonaszemek a tejketeknőbe ömlöttek. A tejketeknőből a gabonaszemek a felső vagy forgókő üregén át a két kő közé kerültek ahol megtörtént a gabonaszemek szemcsésítése, majd szitálása és zsákolása. Az így nyert lisztet sütés, főzés és az állatok etetésére használták.


      Az őrléssel párhuzamosan gyapjú-feldolgozási munkálatok is folytak a víz erejét kihasználva. A gyapjúfeldolgozás technológiája a gyapjú mosásával kezdődött, amit nyáron, folyóvízben, vesszőkosarak segítségével kézzel végeztek, majd a mosott gyapjút a napra kiterítve szárították. Ezt követte a bontás-kártolás, azaz a gyapjútömeg elemi szálakra való bontása és párhuzamosítása. Az első gyapjúfésülő gép 1891-ben került Kibédre. Az így nyert, felbontott gyapjút kézzel fonták meg fonállá. A megfont fonalat posztó, takaró, szőnyeg szövésére használták. A szövést kézi szövőszéken (osztovátán) végezték.
A gyapjúszövevényeket szükséges volt ványolni-kallózni, a szerkezetük egységessé tétele, szövési egyenlőtlenségei eltüntetése és tömörítése végett. Ezt a műveletet a ványolóházban végezték, ami a malomházhoz volt csatolva, mivelhogy ugyanazt a vízi energiát használták, mint az őrlésnél. Az így nyert szövevények lomozás után puhává, kellemes tapintásúvá váltak. 
 

      Ugyanazon vízkerék által termelt energiát használták olaj elő állításra is. A magvak szárítása, pörkölése után olajütő és olajprés segítségével nyerték a finom olajat.
      1954-1955-ben a vízienergia-átalakító szerkezet fel lett újítva és függőleges tengelyű turbinakerék került a vízkerék helyébe. Ugyanekkor a fogaskerék áttétel is át lett alakítva lapos-szíjáttételre. Ezzel a felszereltséggel 1962-ig működött a malom, mikor a korábban létesített gát a Kis-Küküllőben elszakadt és a malom több éven keresztül nem működött. Ezután a kiesés után a malom megmaradt része egy belsőégésű motor segítségével volt üzemeltetve majd később    villamosítva lett és a mai napig is látogatható.  

      Közben a gyapjúfeldolgozás fejlődött, ami azt jelenti, hogy a fonás gépesítve lett, saját készítésű gépek segítségével,  amelyet  Szilveszter György (szül. 1926.) és családja valósítottak meg 1968 és 1970 között. Mint magánvállalkozók 1989-ig gyapjúfésüléssel és fonással foglalkoztak. 1991-től id. Szilveszter György  és két fia Szilveszter György és Szilveszter László gépészmérnök megalakították a Siltexim Kft-t. Bővítették az addigi vállalkozást egy újabb folyamattal, ami gyapjúszövet-posztó készítése volt gépi szövéssel. Az így előállított posztót ruházati cikkek készítésére használták. 1998-tól a termékskála gyapjútakarókkal bővült.
      A vállalkozás mai napig is működik, a termelés nagy részét gyapjútakarók készítése teszi ki, ezek mellett posztó is készül, amit huszár ruhák és  népviseleti ruhák készítésére használnak (székely harisnya, Bocskai, stb.).

   

Istoricul familiei: 

            Prelucrarea lânii în Chibed există din anii 1800, activităţile desfăşurându-se în ”Moara mijlocie” – care era o moară de apă. Comuna Chibed era amintită de marele etnograf Orbán Balázs  în anii 1860-70: ”era satul cel mai mare (cu peste 2500 de locuitori) şi cel mai frumos pe valea râului Târnavei Mici…”.

            Dintre strămoşii familiei Szilveszter, cel care era proprietar de drept, de moară era Szilveszter György ”morar-meşter la toate”, născut în 1899 în Chibed. Tatăl lui György,  Szilveszter Gergely era unul dintre acţionarii la ”Moara mijlocie”, pentru că deţinea numai câteva  acţiuni. György a cumpărat moara în 1926 din împrumut şi imediat a şi început reînnoirea acesteia. Din nefericire, în luna februarie a anului 1932, în timpul dezgheţării canalului morii, György a suferit un accident grav şi a decedat în scurt timp.

            Conducerea şi administrarea morii a fost preluată de văduva lui. Cu mari greutăţi, dar cu ajutorul rudelor, a reuşit ca moara să rămână în proprietate familiei. Moara a funcţionat folosind   energia apei  din Târnava Mică, apă care a fost dirijată în canalul morii (canal de scurgere) cu ajutorul unui baraj de fascine.

            Pe parcursul a mai multor decenii prelucrarea lânii  a fost o activitate secundară în cadrul morii deţinută de către familia Szilveszter.          

 

     

Family history:  

  The first member of the Szilveszter family to own the watermill (the precedessor of today’s factory) was Szilveszter György (born in 1899 in Kibéd). His father, Szilveszter Gergely was a shareholder in the mill. György bought the mill in the 1920s and started renovating it in 1926. Unfortunately, in 1932, he had an accident and passed away. Her widow wife, Szilveszter Vilma (born in 1903 as Bereczki Vilma) took over the mill. The mill used the Kis-Küküllő river’s energy.

  The same water wheel was used for grinding crops for human and animal use, spinning wool thread. The fabric was had woven on manual, wooden weaving machines. The last step was the milling of the fabric which created a nice, soft, confortable feel to the final product, and which is kept on our products too.

The mill was also used to produce sunflower oil.

The water’s energy was used until the 1960s, when the system was converted into an electric mill. This very same system can be seen today in the mill.

  At the same time, wool processing evolved, spinning, weaving became electrical. Several machines were made at home, at the soon-to-be factory between 1968 and 1970. The family managed to keep the proction alive amidst harsh times. In 1991 Szilveszter György Sr. and his two sons: György Jr. And László, industrial engineer estabilished the Siltexim Ltd.

They moved onto producing final products: frieze and in 1998, the plaid.